Casa de marcat 2017 limita

Chitanta de la casa de marcat novitus lupo este un document extrem de important atat pentru manager cat si pentru client. Cei care sunt perfecti sunt obligați să emită astfel de note de vânzare, ceilalți ar trebui să scoată chitanța cu ei la un moment dat.

Din păcate, cei mai mulți dintre noi pe facturi nu acordăm prea multă atenție, ceea ce în cele mai multe cazuri poate fi consecințe tragice. Cât timp ar trebui să luăm asemenea tipărituri de la casele de marcat, în plus, în care circumstanțe ne pot fi utile?

În succesul afacerilor, lucrul este relativ simplu. Acestea ar trebui să ascundă copiile chitanțelor timp de 5 ani - în cazul unui audit de la Oficiul Fiscal. De ce, dar un astfel de document pentru client?Această mică bucată de hârtie în puterea exemplelor poate avea o importanță enormă. Dacă cunoaștem valabilitatea unei chitanțe de la casa de marcat și știm cum să depozităm corect un astfel de document, putem câștiga foarte multe. Tratează mai presus de toate problemele curente, în care intenționăm să facem publicitate produsului achiziționat sau să-l oferim și să colectăm banii noștri. În acest caz, vânzătorul ne va solicita să afișăm o chitanță care confirmă tranzacția solicitată. Ce date trebuie să avem atunci când chitanța trebuie să ne ajute la crearea reclamațiilor? Dacă cumpărăm produse alimentare, putem raporta probleme legate de acestea în termen de 3 zile. Ar trebui să păstrăm chitanțele pentru o perioadă mai lungă de timp, care sunt documente pentru cumpărarea de haine, încălțăminte, mobilier sau electronice. Aici, legea ne permite până la 24 de luni să găsim boala și să depunem o plângere. Tocmai atunci când nu suntem chitanță, reclamația noastră nu va fi acceptată. Cu cât este mai mare avantajul produsului publicizat, cu atât este mai mare pierderea combinată cu lipsa unui document care confirmă o astfel de vânzare.

Să ne amintim de încasările pe care vânzătorul trebuie să ni le ofere la cumpărături. Să ne amintim, de asemenea, să păstrăm astfel de documente într-un mediu normal. Putem crea plicuri în care vom organiza încasări în ordine cronologică, putem lăsa o cutie specială pentru acest punct. Este important ca documentul care confirmă cazurile pregătite de noi să fie purtat atât timp cât se poate apăra cu baza pentru a depune o plângere.