Libera circulatie a marfurilor

Ipotezele de bazã ale Comunitãții Europene

Rãspuns precis la întrebarea "Ce este un certificat CE?" este legatã de soluționarea ipotezelor de bazã ale funcționãrii Uniunii Europene. Aceasta aratã cã esența serviciului sãu sunt trei principii: libera circulație a mãrfurilor, a capului și a banilor. Pentru a crea principiile de mai sus, statele membre ale UE au decis sã depãșeascã toate obstacolele din calea comerțului intracomunitar și nu au stabilit încã o politicã comunã într-o instanțã pentru partenerii din afara UE. Datoritã pieței actuale a comunitãții, a fost creatã o zonã de schimb, similarã celei din ultima, care ocupã un loc în forțele unei țãri. Ați primit denumirea Pieței Unice Europene sau a Pieței Comune.

Piața localã comunã și introducerea de materiale pentru cumpãrare

Unul dintre cele mai sãnãtoase bariere legate de comerțul dintre țãri este cerințele naționale privind starea și siguranța produselor. În unele țãri, au fost în vigoare noi reglementãri și standarde, care diferã semnificativ între diferite țãri. Producãtorul, care trebuia sã-și ofere propriile bunuri în țãrile ulterioare, trebuia sã îndeplineascã cerințele individuale de fiecare datã. În planul de depãșire a dificultãților comerciale, a fost necesar sã se elimine aceste diferențe. Standardele legate de returnarea produselor nu au putut fi ridicate. Prin urmare, o soluție bunã a fost de a standardiza standardele în cadrul întregii comunitãți, datoritã cãrora schimburile comerciale erau supuse acelorași cerințe.

În stadiul inițial, sa încercat sã se reglementeze reglementãrile UE în legãturã cu anumite categorii de articole și produse. Ajutorul pentru un grad mare de complexitate și procese consumatoare de timp a fost eliberat din aceastã abordare.

Soluția a fost de a crea o abordare simplificatã a problemei armonizãrii tehnice. Cerințele de siguranțã de bazã pentru anumite grupuri de produse au fost definite, care trebuie efectuate înainte ca produsul sau obiectul sã fie cumpãrat pe piața unicã europeanã.

Întreprinzãtorii din afara UE, care trebuie sã introducã un articol care sã se ocupe de o vânzare comunitarã, de exemplu din Turcia, trebuie sã facã produsul lor sã respecte reglementãrile și standardele UE privind calitatea. Depinde de ei sã dovedeascã acest lucru.

S-au creat standarde armonizate, prin care antreprenorii știu ce cerințe de bazã ar trebui sã fie îndeplinite. Cu toate acestea, nu este o obligație de a folosi aceste adevãruri. Antreprenorul poate dovedi prin mijloace proprii cã puterea sa este adãugatã mișcãrii pe vânzare comunitarã.

Certificatul Ce - declarația producãtorului

Marcarea CE nu este altceva decât o declarație a producãtorului conform cãreia produsul îndeplinește cerințele de bazã ale directivelor care îl trateazã.Ea are simbolul persoanei a declarației producãtorului sau a unui reprezentant autorizat. Confirmã cã produsul a fost în cooperare cu primele cerințe cuprinse în regulile pentru un anumit produs. Poate trãi cu câteva sau mai puține directive.

Legislația comunitarã prevede prezumția de conformitate și funcționarea cerințelor minime de siguranțã pentru un produs care poartã marca CE.

Certificatul CE este depus pe produsul aflat sub responsabilitatea noastrã producãtorului sau unui reprezentant autorizat. Rezultã dupã ce a demonstrat cã produsul îndeplinește cerințele stricte din directivã. Pentru a verifica acest lucru, are loc procedura de evaluare a conformitãții și, dupã o verificare pozitivã, se emite o declarație de conformitate. Procedurile de evaluare a conformitãții pot avea relații divergente cu riscurile asociate utilizãrii unui anumit produs. Cu cât este mai mare riscul utilizãrii cântecului, cu atât mai dificilã este, cu atât mai multe proceduri trebuie sã fie efectuate de producãtorul sau reprezentantul sãu autorizat. În unele cazuri, cerințele unei doisprezece standarde comunitare sunt utile.