Plan de instruire pentru personalul de catering

Noua piață este supusă în continuă schimbare, care a creat nu numai de alte versiuni, dar le oferă clienților noi competiției, în timp ce controlează aparatul financiar este implicat în stabilirea priorităților companiei numerar. stimulente intransigente concurență pentru companii pentru a finanța noi tudzież de observare Supracheltuieli limitare. & nbsp; de control financiar este un instrument de diagnosticare pentru planificarea, coordonarea și desfășurarea costurilor operaționale, procesele de control pentru binele companiei. O viziune clară a realității și viteza de reacție sunt valoarea și eficacitatea managementului, astfel încât companiile încearcă să mențină o organizare rezonabilă de banii lor. Tratamente care intră în dimensiunea caracteristicii de control economice a determina necesitatea unor resurse financiare, tipuri de rentabilitate de afaceri de finanțare, costurile și profiturile, precum și lichiditatea și analiza economică a eficienței investițiilor de capital.

Sarcina controlului economic este de a oferi și de a trăi lichiditatea financiară a companiei, adică capacitatea companiei de a-și îndeplini cu regularitate obligațiile de plată. Controlul financiar se adaptează de la trei etape consecutive, și anume: fazele de planificare, implementare și control, cu intenția și controlul sarcinilor individuale fiind sarcinile controlorului și managerului financiar, în timp ce faza de implementare este implementată printr-un trezorier. Controlul financiar se află în administrarea unei întreprinderi, atunci când activitatea manifestă caracteristicile descentralizării, care se manifestă prin acordarea de competențe decizionale managerilor mici și inferiori, oferindu-le feedback cu privire la impactul material al activității lor asupra produselor companiei.